با ما در ارتباط باشید

مدیر عامل

ایمیل : INFO@ARMANPHARMED.COM

دپارتمان بازار یابی

ایمیل : MARKETING@ARMANPHARMED.COM

شماره تلفن: ۸۲۷۱۰۵۱۳

دپارتمان فروش

ایمیل : SALE@ARMANPHARMED.COM

تلفن: ۸۲۷۱۰۵۱۱

منابع انسانی

ایمیل : HRM@ARMANPHARMED.COM

تلفن: ۸۲۷۱۰۵۱۲

ارتباط با مشتری

ایمیل : CRM@ARMANPHARMED.COM

تلفن: ۸۲۷۱۰۵۱۸

تماس با آرمان فارمد

تهران ، بلوار آفریقا ، بین پل میرداماد و سر ظفر ، بن بست پیروز شرقی ، پلاک ۳