یک مکمل غذایی چند عملکردی که حاوی هیالورونیک اسید، کلاژن، پیکنوژنول و کوکیوتن می باشد و پروسه بازسازی و ترمیم سلولی را تحریک می کند.این محصول ساخت کمپانی IBSA ایتالیا  می باشد .