• در برنامه آموزشی که در سرای محله محمودیه که در تاریخ 3 اردیبهشت 98 با حضور کارشناس ارشد تغذیه انجام شده. موضوع: تغذیه سالم شرح داده شد.این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه و پوست و مو می باشد...
  1398/03/27 - 10:27
 • این برنامه آموزشی در تاریخ 11 اردیبهشت ماه در سرای محله اباذر با حضور کارشناس ارشد تغذیه انجام شده. و موضوع الگوی غذایی سالم شرح داده شد. این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه و پوست و مو می...
  1398/02/15 - 12:17
 • این برنامه آموزشی در تاریخ 8 اردیبهشت ماه در سرای محله پرستار با حضور کارشناس تغذیه انجام شده. موضوع الگوی غذایی سالم شرح داده شد. این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه و پوست و مو می باشد برگزار...
  1398/02/10 - 10:02
 • در برنامه آموزشی که در تاریخ 8 اردیبهشت 98 در سرای محله تاکسیرانی در منطقه 14 برگزار شد و موضوع الگوی غذایی سالم شرح داده شد. این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه و پوست و مو می باشد...
  1398/02/10 - 09:42
 • این برنامه آموزشی در سرای محله قیطریه در تاریخ 98/01/26 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. موضوع الگوی غذایی برای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن مورد بررسی قرار گرفت و تغذیه سالم بر پایه هرم غذایی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت. و کارت مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی ایران بین شرکت کنندگان توزیع شد.این برنامه...
  1398/01/26 - 14:31
 • در برنامه آموزشی که در تاریخ 16 دی 97 در سرای محله تاکسیرانی در منطقه 14 برگزار شد بیماری آب مروارید با حضور کارشناس تغذیه شرح داده شد.این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه و پوست و مو می باشد...
  1397/10/16 - 14:44
 • در برنامه آموزشی که در تاریخ 2 دی 97 در سرای محله تاکسیرانی در منطقه 14 برگزار شد بیماری گلوکوم با حضور کارشناس ارشد تغذیه شرح داده شد.این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه و پوست و مو می باشد...
  1397/10/11 - 16:30
 •  در برنامه ای که در سرای محله پونک شمالی در تاریخ 17 آذر برگزار شد، با موضوع بیماری ایدز برگزار شد. این بیماری بطور کامل شرح داده شد و عوارض و مشکلات آن و راههای انتقال آن مورد بررسی قرار گرفت.این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات...
  1397/09/18 - 15:35
 • 1397/07/29 - 16:12
 • 1397/07/29 - 16:11
 • 1397/07/29 - 15:49
 • 1397/07/29 - 15:42
 • 1397/07/29 - 15:33
 • در برنامه آموزشی که در سرای محله محمودیه که در تاریخ 20 شهریور 97 با حضور کارشناس ارشد تغذیه انجام شده. موضوع: یائسگی شرح داده شد.این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه و پوست و مو می باشد برگزار...
  1397/07/07 - 12:12
 • در برنامه آموزشی که در سرای محله اباذر در تاریخ 97.06.05 با حضور کارشناس ارشد تغذیه برگزار شد. موضوع مصرف صحیح مکمل های غذایی و تعریف و نقش آن ها در رژیم غذایی شرح داده شد. و برخی از مکمل خا از جمله: سلیشز ارث داپل هرز، اکتیو منو و ویتامین د 800 داپل هرز بررسی شد و موارد کاربرد آنها شرح داده شد.این...
  1397/06/07 - 08:55