الگوی غذایی برای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن

این برنامه آموزشی در سرای محله قیطریه در تاریخ 98/01/26 با حضور کارشناس تغذیه برگزار شد. موضوع الگوی غذایی برای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن مورد بررسی قرار گرفت و تغذیه سالم بر پایه هرم غذایی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت. و کارت مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی ایران بین شرکت کنندگان توزیع شد.
این برنامه آموزشی با هدف افزایش آگاهی عموم مردم و معرفی مرکز مشاوره و اطلاعات دارویی 82406 که دارای خدمات رایگان مشاوره دارویی، پزشکی، تغذیه  می باشد برگزار شد.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید